Priser på skidservice och skridskoslipning

Debitering vid reparationer: 700 kr/tim

Alpint


Vallning

Glidvallning av hela skidan

​​​​​​​
Pris: 175 kr/par

Stor service

Stenslipnig av belag
Slipning av stålkanter
Glidvallning av hela skidan
Pris: 395 kr/par
Plus-service
+reparation av småskador i belag
Pris: 495 kr/par

Längd

Om skidorna lämnas in med fästvalla eller tape debiterar vi  för rengöring från 150:-.

Glidvallning

Glidvallning med universalglider
Pris: 175 kr/par
Plus-service
+Grundpreparering av belag med tre lager glider.
​​​​​​​
Pris: 275 kr/par

Fästvallning

Fästvallning med burkvalla eller klister.
Pris: 175 kr/par
Plus-service
Fästvallning med tape

​​​​​​​
Pris: 225 kr/par

Stenslipning

Stenslipning med struktur


Pris: 300 kr/par
Plus-service
+Behandling av belag efter stenslip
+Skyddsparaffin
Pris: 395 kr/par
Plus-service
+Grundpreparering av glidzoner till färdig åkyta
Pris: 495 kr/par

Rengöring

Rengöring av belag före stenslip eller vallning.

Pris: 150 kr/par
Plus-service
+Borttagning av tape
Pris: 200 kr/par

Skridskor

Långfärdskridskor

Slipning
Pris: 100 kr/par

Övriga skridskor

Slipning
Pris: 75 kr/par

Stavspetsar och pikar

Slipning

Pris: 100 kr/par