Priser på service och felsökning

Felsökningsavgift: 300 kr
Hämtning eller utkörning av maskiner inom Karlskoga/Degerfors: 300 kr

Gräsklippare

Basservice
Tändstift, byte
Luftfilter, byte
Motorolja, byte
Kniv, kontroll
Reglage, Kontroll
Funktion, kontroll
Rengörning
Pris: 845 kr
Plus-service
+1 Kniv, byte
+2 Rem, byteTraktorer

Basservice
Tändstift, byte
Motorolja, byte
Bränslefilter, byte
Luftfilter, kontroll
Remmar, kontroll
Knivar, kontroll
Batteri, kontroll
Säkerhetsbrytare, kontroll
Klippaggregat, inställning
Funktion, kontroll
Rengörning
Pris: 1695 kr
Plus-service
+1 Oljefilter, byte
+2 Remmar, byte
+3 Knivar, byte
+4 Luftfilter, byte

Riders

Basservice
Tändstift, bye
Motorolja, byte
Bränslefilter, byte
Luftfilter, kontroll
Remmar, kontroll
Knivar, kontroll
Batteri, kontroll
Säkerhetsbrytare, kontroll
Klippaggregat, inställning
Funktion, kontroll
Rengörning
Pris: 1695 kr
Plus-service
+1 Oljefilter, byte
+2 Remmar, byte
+3 Knivar, byte
+4 Oljefilter, byte
+5 AWD, service

Motorsågar

Basservice
Tändstift, byte
Bränslefilter, byte
Luftfilter, kontroll
Vinkelväxel, kontroll
Skärutrustning, kontroll
Förgasare, justering
Kylsystem mm, rengöring
Säkerhetskontroll
Funktion, kontroll


Pris: 795 kr
Plus-service
+1 Luftfilter, byte
+2 Kedja, slipning
+3 Skärutrustning, byte


Trimmer

Basservice
Tändstift, byte
Bränslefilter, byte
Luftfilter, kontroll
Vinkelväxel, kontroll
Skärutrustning, kontroll
Förgasare, justering
Kylsystem mm, rengöring
Säkerhetskontroll
Funktion, kontroll

Pris: 795 kr
Plus-service
+1 Pålindning trimmertråd

Röjsågar

Basservice
Tändstift, byte
Bränslefilter, byte
Luftfilter, kontroll
Vinkelväxel, kontroll
Skärutrustning, kontroll
Förgasare, justering
Kylsystem mm, rengöring
Säkerhetskontroll
​Funktion, kontroll

Pris: 795 kr
Plus-service

Robotklippare

Basservice
Knivar, byte
Programvara, uppdatering
Autotest
Säkerhetskontroll
Rengörning


Pris: 1395 kr
Plus-service
+1 Batteri, byte

Snöslungor

Basservice
Tändstift, byte
Motorolja, byte
Reglage, kontroll
Funktion, kontroll
Brytpinne, kontroll
Fläkt & snöskruv, kontroll
Rengörning
Pris: 795 kr
Plus-service
+1 Rem, byte